Nieobecności > Rejestracja urlopów > Urlop wypoczynkowy

Drukuj

Urlop wypoczynkowy

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rozpoczęcia nieobecności.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Urlop.

3.W oknie Rejestracja nieobecności Urlop z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Urlop wypoczynkowy.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Podstawy do urlopu i ekwiwalentu na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie podstawy do urlopu i ekwiwalentu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie edycji elementu kadrowego Rozliczenie urlopu wypoczynkowego na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie rozliczenia urlopu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

W przypadku, gdy urlop jest zdarzeniem planowanym, nie powinien on być realizowany w momencie wpisania, ponieważ program może nie posiadać informacji niezbędnych do policzenia wynagrodzenia za urlop. Zdarzenia wstawione z wyprzedzeniem oczekują w kalendarzu aż do momentu ich wystąpienia. Z niewielkim wyprzedzeniem ich status zmieni się z oczekujących na aktywne. Widoczne jest to w dzienniku zdarzeń. W takim wypadku pojawia się również przypomnienie o zbliżającym się urlopie pracownika. Należy pamiętać, że realizacja zdarzenia zazwyczaj powoduje wiele skutków w systemie kadrowo – płacowym pracownika. Z tego względu jedynie urlop rzeczywiście wykorzystany powinien być zrealizowany.