Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem > Urlop rodzicielski

Drukuj

Urlop rodzicielski

Przed rejestracją urlopu związanego z rodzicielstwem zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym urlop zostanie rozliczony. Rozliczenie wykonywane jest w okresie z szablonem listy płac Zasiłki macierzyńskie.

 

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rejestracji urlopu.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Rodzicielskich.

3.W oknie Rejestracja nieobecności Urlop z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Urlop rodzicielski.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności
hmtoggle_plus1Wydruk wniosku o urlop rodzicielski

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Podstawy do chorobowego sprawdź wyliczone podstawy do chorobowego. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie edycji elementu kadrowego Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem sprawdź ustawienia rozliczenia zasiłku. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

7.W oknie Zestawienie rozliczenia zasiłków można ustawić parametry dla wydruku raportu informującego według jakich podstaw została ustalona stawka za dzień.

8.Aby kontynuować i utworzyć podgląd wydruku zestawienia rozliczenia zasiłków kliknij przycisk Wykonaj.

9.Wyświetlony podgląd wydruku zestawienia rozliczenia zasiłków można wydrukować za pomocą przycisku B_PRNRAP2.

 

Jeśli wykorzystywany jest również okres Podstawowy pełny należy pamiętać o odpięciu od niego wzorców pracowników rozliczanych w okresach pomocniczych.