Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem > Urlop macierzyński

Drukuj

Urlop macierzyński

Przed rejestracją urlopu związanego z rodzicielstwem zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym urlop zostanie rozliczony. Rozliczenie wykonywane jest w okresie z szablonem listy płac Zasiłki macierzyńskie.

 

1.W Kalendarzu pracownika wskaż dzień rejestracji wniosku o urlop macierzyński.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Rodzicielskich.

3.W oknie Rejestracja nieobecności Urlop z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Urlop macierzyński.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Podstawy do chorobowego sprawdź wyliczone podstawy do chorobowego. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie edycji elementu kadrowego Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem sprawdź ustawienia rozliczenia zasiłku. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

7.W oknie Zestawienie rozliczenia zasiłków można ustawić parametry dla wydruku raportu informującego według jakich podstaw została ustalona stawka za dzień.

8.Aby kontynuować i utworzyć podgląd wydruku zestawienia rozliczenia zasiłków kliknij przycisk Wykonaj.

9.Wyświetlony podgląd wydruku zestawienia rozliczenia zasiłków można wydrukować za pomocą przycisku B_PRNRAP2.

 

Jeśli wykorzystywany jest również okres Podstawowy pełny należy pamiętać o odpięciu od niego wzorców pracowników rozliczanych w okresach pomocniczych.