Nieobecności > Rejestracja urlopów > Urlop bezpłatny

Drukuj

Urlop bezpłatny

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rozpoczęcia nieobecności.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Urlop.

3.W oknie Rejestracja nieobecności Urlop z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Urlop bezpłatny.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Informacja o świadczeniu/przerwie RSA na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane są informacje o świadczeniu / przerwie RSA, należy sprawdzić ich poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.