Operacje zbiorcze > Zbiorcze dodawanie danych kadrowych

Drukuj

Zbiorcze dodawanie danych kadrowych

Po zaznaczeniu w oknie Pracownicy [Ctrl+1] pracowników i wybraniu z menu podręcznego Operacje zbiorcze \ Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych otwierane jest okno Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych dla grupy pracowników.

 

Aby zbiorczo wprowadzić dane kadrowe dla grupy pracowników

1.Wybierz Zestaw i jego Element.

2.Wczytaj dane [F5] b_odsw.

3.Zaznaczenie pola w kolumnie S (Selekcji) powoduje oznaczenie pracownika lub danych do operacji zbiorczych. Za pomocą przycisków b_dodaj_s B_Usun_s B_dodwar1 B_KATUS1 możesz dodawać i usuwać dane oraz wartości danych kadrowych. W przypadku danych typu transakcje są to przyciski b_dodaj_s B_Usun_s b_dod_rozl_tran b_usun_rozl_tran. Kliknięcie przycisku rozwija menu, dla których danych operacja zostanie wykonana:

Pracownikowi - operacja zostanie wykonana dla aktualnie wybranego pracownika.

Danej - operacja zostanie wykonane dla aktualnie wybranej danej.

Zaznaczonym - operacja zostanie wykonana dla wszystkich pracowników lub danych oznaczonych w kolumnie S (Selekcja).

Wszystkim - operacja zostanie wykonana dla wszystkich pracowników lub danych wyświetlonych w oknie zbiorczej edycji.

 

Aby zbiorczo określić daty obowiązywania wstawianych wartości należy przed ich dodaniem uzupełnić pola Od, Do znajdujące się na lewo od przycisków edycji danych.

 

hmtoggle_plus1Zbiorcza zmiana wartości
hmtoggle_plus1Modyfikacja danych z zamkniętych okresów

 

Pracownicy, których dane zostały zmienione oznaczeni są w kolumnie O (Opcje) ikoną B_zapis. Kliknięcie tej ikony spowoduje zapisanie zmian dla danego pracownika. Przycisk Zapisz zapisuje wszystkie wprowadzone zmiany.

 

 

Aby ustawić wyświetlanie danych

1.Wybierz przycisk B_narzed1.

2.W rozwiniętym menu wybierz Wyświetlanie.

3.W oknie Wyświetlanie danych kadrowych ustaw parametry wyświetlania.

 

 

Dowiedz się więcej:

Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy

Zbiorcza edycja zdarzeń

 

Operacje zbiorcze Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy