Wyrównania i Korekty > Deklaracje ZUS po korekcie

Drukuj

Deklaracje ZUS po korekcie

Aby po korekcie przygotować deklaracje ZUS:

1.W oknie Wyrównania i Korekty wybierz otwarty proces.

2.Przejdź na zakładkę Deklaracje ZUS.

3.Oznacz deklaracje do przygotowania znakiem ico_check klikając z prawej strony deklaracji na liście.

4.Kliknij przycisk Wykonaj deklaracje.

Przycisk uruchamia raport Deklaracje ZUS - eksport zbiorczy wstępnie skonfigurowany dla potrzeb wykonania dokumentów korygujących.

Numeracja deklaracji jest prowadzona na podstawie dokumentów przechowywanych w kartotece dokumentów więc w sytuacji, gdy istnieje już w kartotece dokumentów deklaracja dotycząca wskazanego okresu należy wybrać wykonywaną akcję:

deklaracje_ZUS_wyb

Nadpisz – zastępuje dokument z kartoteki bieżącym raportem.

Korekta – dodaje nowy dokument z kolejnym numerem, jako korekta.

Nowy – dodanie nowego dokumentu z nowym identyfikatorem.

 

Jeśli w kartotece dokumentów brakuje deklaracji potrzebnych do poprawnego wyliczenia wyrównania deklaracji RSA (np. były utworzone we wcześniejszej wersji programu bez kartoteki dokumentów), wtedy należy uzupełnić elementy Rozliczenie zasiłku - skorygowane oraz Informacja o świadczeniu/przerwie RSA - skorygowane na podstawie deklaracji przesłanych do urzędu.