Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.2

Weryfikacja kontrahenta z KAS

Dodano polecenie Sprawdź status kontrahenta w KAS umożliwiające sprawdzenie serwisie Krajowej Administracji Skarbowej czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Polecenie dostępne jest z menu kontekstowego dla okna kontrahenta oraz okna dokumentu.

 

Biała lista podatników VAT

Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów

Do grupy Kontrola danych parametrów pracy firmy dodano ustawienie umożliwiające wybór domyślnego sposobu Weryfikacji rachunku bankowego z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej:

Usługa Online Krajowej Administracji Skarbowej – weryfikacja bezpośrednio przez usługę online Krajowej Administracji Skarbowej (liczba dobowych zapytań do usługi może być limitowana, ale serwis zwraca identyfikator potwierdzający weryfikację rachunku bankowego),

Plik płaski – weryfikacja z wykorzystaniem pliku listy płaskiej (bez limitu zapytań, ale weryfikacja nie otrzyma identyfikatora KAS potwierdzającego jej wykonanie).

 

Ministerstwo Finansów codziennie publikuje Plik płaski. Umożliwia on weryfikację, czy dla numeru NIP dany rachunek bankowy znajduje się na białej liście. Weryfikacja wykonywana jest za pośrednictwem serwisu Sage.

 

Wymiana danych z modułem Finanse i Księgowość

Wymiana danych za pomocą integracji i plików tekstowych z modułem Finanse i Księgowość została uzupełniona o przekazywanie informacji o:

rachunkach bankowych z wyciągu bankowego,

daty wpłaty/wypłaty na podstawie wyciągu bankowego.

 

Rejestr podatników i podzielona płatność

Umożliwiono jednoczesne oznaczenie dokumentu do sprawdzenia w rejestrze podatników VAT (pole Rejestr podatników) oraz do obsługi mechanizmem podzielonej płatności (pole MPP, MPP dobrowolny).

 

Mechanizm Podzielonej Płatności

Płatności, dla których wybrano obsługę mechanizmem podzielonej płatności będą oznaczone ikoną ico_m w kolumnie MPP.

 

JPK_FA

Dostosowano obsługę raportów JPK_FA do formatu w wersji 3.

hmtoggle_plus1Szczegóły

 

Odwrotne obciążenie

Do menu podręcznego dla wprowadzanych dokumentów sprzedaży dodano polecenie Włącz OO / Wyłącz OO pozwalające na skorzystanie z mechanizmu odwrotnego obciążenia (domyślnie wyłączone).

 

oz_hm_07

 

Inne zmiany

Do słownika Fundusze promocji rolnej dodano Fundusz Promocji Roślin Oleistych ze stawką 0,002.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie okna dodawania waluty przy zmianie typu dokumentu.

Poprawiono warunki, dla których stosowane jest odwrotne obciążenie, a dla których mechanizm podzielonej płatności.

Naprawiono przenoszenie ustawienia parametrów UE i eksport usług dla importowanych dokumentów WDT.

Naprawiono przenoszenie danych z Archiwum sprawdzeń przy aktualizacji firmy do nowej wersji.

Naprawiono wystawianie dokumentów korekty, gdy dokument korygowany ma wiele identycznych pozycji.

Naprawiono przypadki wystąpienia błędu 606 po konwersji firmy.

Poprawiono sprawdzanie rachunku bankowego kontrahenta z okna kartoteki Pieniądze, gdy na dokumencie brakuje rachunku bankowego a na zobowiązaniu jest.