Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2019.2

Nowe okna kartotek

W ramach kolejnego etapu modernizacji modułu Handel dostępne są nowe okna kartotek:

Zakup

Zamówienia własne

Rezerwacje

 

W ustawieniach parametrów pracy dodano możliwość wyboru czy praca z programem prowadzona jest z wykorzystaniem nowych okien kartotek czy klasycznych.

 

Kartoteka Rezerwacje (Alt+W) będzie dostępna z paska nawigacji programu w grupie Dokumenty.

 

Szybkie wyszukiwanie rodzajów i katalogów

Do paneli Rodzaj i Katalogi w nowych oknach kartotek dodano pole szybkiego wyszukiwania w ich zawartości.

 

oz_hmf_13

 

Skrót Ctrl+F przywraca pole wyszukiwania jeśli zostało ukryte.

 

Filtrowanie kolumn

Dodano dodatkowe możliwości filtrowania bezpośrednio na kolumnach list nowych kartotek.

 

Po kliknięciu w ikonę lejka na nagłówku tabeli widoczny jest dostępny do tej pory widok wyboru filtrowania według wartości listy:

 

oz_hmf_14

 

Po przełączeniu na Reguły filtrowania dostępne są nowe ustawienia filtra według kryterium wyszukiwania.

 

oz_hmf_15

 

Z pierwszego pola wybierz regułę dla filtra, a w drugim polu wprowadź kryterium wartość dla reguły. Filtr zostanie zastosowany automatycznie.

 

Stany magazynowe towarów podczas wybierania towaru na dokument

Do listy wyboru towaru na dokumencie dodano:

kolumnę prezentującą stan handlowy,

możliwość przełączenia widoczności towarów o stanie zerowym (zestawy, usługi i komplety prezentowane są zawsze),

wyboru magazynu, z którego prezentowane są towary.

 

oz_hmf_12

 

Wybór schematów księgowania

Na zakładce Dane dodatkowe nowych okien dokumentów sprzedaży (FVS, RUS) oraz dokumentów magazynowych (PZ, WZ) dodano możliwość wyboru schematu księgowania dokumentu.

 

Wybór schematów księgowania dla poszczególnych pozycji dokumentów magazynowych (PZ, WZ) można ustawić w oknie właściwości pozycji.

Właściwości pozycji otwierane są przez kliknięcie na ikonie w kolumnie img_wl_poz.

 

Dodatkowe i domyślne filtry

Do karotek: Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Dostawy, Zamówienia obce, Zamówienia własne dodano gotowe definicje filtrów wyświetlające dokumenty Z bieżącego miesiąca oraz Z bieżącego roku.

Dla kartoteki Dostawy dodano również filtr domyślny Stan większy od zera.

 

Cenniki

Poprawiono szybkość otwierania i zamykania okien Cenników.

 

Na zakładce Towary okna Cennik dodano kolumnę Opis prezentującą Nazwę towaru.

 

oz_hmf_16

 

Poprawiono wydajność otwierania i zamykania cennika wielopozycyjnego.

 

Inne zmiany

Dla zakładanych firm w parametrach pracy domyślnie ustawiona będzie praca z dokumentami w widoku klasycznym.

Naprawiono aktualizowanie rejestru dla dokumentu sprzedaży o charakterze Paragon, gdy wystawiono do niego fakturę VAT.

Na zestawieniu Niezrealizowana sprzedaż wykazywane będą również kontrakty z nieokreślonym terminem realizacji.

Naprawiono wyliczenie rentowności sprzedaży po korekcie faktury, gdy towar posiada cenę bazową.

Naprawiono tworzenie rezerwacji towarów  przy wystawianiu faktury do zarejestrowanego wcześniej zamówienia obcego.

Poprawiono układ wydruku dokumentu sprzedaży VAT, do którego wystawiono wiele korekt.

Poprawiono import dokumentów zakupu z oddziału w związku z błędem: Błąd wykonania Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody o nazwie: 'czyKoncowaZerowa' plik: Import dokumentów z oddziału linia: 394.

Usunięto błąd przeliczania cen sprzedaży w PLN po zmianie narzutów, gdy cena bazowa towaru jest w walucie.

Usunięto błąd występujący przy integracji z FK dokumentów walutowych.

Usunięto błąd migracji z HMP uniemożliwiający wystawienie korekty do faktury zaliczkowej.

Poprawiono prezentowanie zysku na zestawieniach dla towarów typu komplet, gdy wyłączona jest prezentacja jego części składowych.

Usunięto występujący na dużych bazach problem nie wyświetlania danych po wdrążeniu się głębiej w utworzone zestawienie.

Naprawiono obsługę długich nazw w pozycjach dokumentów.