Administracja > Kartoteka Ustawienia

Drukuj

Kartoteka Ustawienia

Polecenie Kartoteki > Ustawienia (Ctrl+U) otwiera okno kartoteki ustawień.

 

Firma:

Dane firmy - Okno Administracji. Umożliwia wpisywanie i modyfikowanie danych firmy niezbędnych do drukowania dokumentów oraz do identyfikowania firmy w systemie.

Wystawianie faktur w imieniu - Umożliwia konfigurację wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.

Działy firmy - Umożliwia zdefiniowanie wielu działów firmy.

Magazyny - Umożliwia definiowanie magazynów oraz wpisywanie i modyfikację określających je danych.

Rejestry pieniężne - Pozwala utworzyć w systemie rejestry typów: gotówkowy, bankowy i inny.

Użytkownicy - Umożliwia przeglądanie listy użytkowników modułu, oraz zarządzanie ich dostępem do magazynów, działów oraz rejestrów pieniężnych.

Parametry pracy - Umożliwia zarządzanie ustawieniami zgodnie z charakterem pracy danej firmy.

Notatka - Miejsce umożliwiające zanotowanie dodatkowych informacji o danej firmie

 

Formy płatności - Umożliwia określenie formy płatności we wszystkich miejscach wykorzystania rejestru płatności.

Parametry Intrastat - Umożliwia skonfigurowanie parametrów związanych z wystawianiem deklaracji Intrastat.

Kursy walutowe - Umożliwia wpisywanie kursów dla walut o symbolach ustalonych w słowniku Waluty.

Opisy dokumentów - Umożliwia zapisywanie najczęściej stosowanych w firmie opisów dokumentów poszczególnych typów.

Słowniki - Umożliwia uzupełnienie danych w systemowych słownikach. Dane te wykorzystywane będą wielokrotnie w różnych miejscach modułu.

Słowniki użytkownika - Pozwalają tworzyć i modyfikować słowniki i ich elementy przez użytkowników.

Stawki VAT - Umożliwia wpisywanie nowych i modyfikowanie istniejących wysokości stawek podatkowych.

Typy dokumentów - Umożliwia tworzenie i modyfikowanie definicji typów wystawianych dokumentów.

Typy rejestrów - Umożliwia tworzenie i modyfikację rejestrów dokumentów.  

Własne pola - ustawienie definicje własnych pól opisujących dokumenty: magazynowe, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych.

 

Wymiary analityczne - Pozwalają definiować dodatkowe oznaczenia (cechy) klasyfikujących towary, kontrahentów, pracowników, wymiarów MPK.

W tej grupie znajdują się także ustawienia wymiarów analitycznych BI Sage Symfonia ERP Extra:

definicja zestawu wymiarów analitycznych BI - Wymiary analityczne pozycji dokumentów Sage Symfonia ERP Extra

określenie wartości domyślnych wymiarów analitycznych - Wartości domyślne wymiarów analitycznych Sage Symfonia ERP Extra

ustawienie widoczności i wymagalności powyższych wymiarów - Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych Sage Symfonia ERP Extra

 

Urządzenia:

Drukarka tekstowa

Drukarka graficzna

Drukarka fiskalna

Kasy fiskalne

 

Contact Manager - panel ustawień modułu Contact Manager zawierający: definicje statusu ofert, szablony wydruku ofert, szablony numeracji ofert.

 

Współpraca z FK (współpraca z modułem Finanse i Księgowość):

Kartoteki FK- Umożliwia kontrolowanie sposobu uzgadniania (synchronizacji) zawartości kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów modułu z odpowiednimi kartotekami modułu Finanse i Księgowość.

Parametry księgowań - Do definiowania symboli kont oraz opisów dokumentów w schematach księgowań można wykorzystać makra oraz parametry.

Schematy księgowań

automatycznym dekretowaniu wystawionych dokumentów handlowych i raportów płatności,

przekazywaniu do modułu księgowego informacji zawartych w wystawionych dokumentach,

przekazywaniu i uzgadnianiu danych opisujących kontrahentów, pracowników i urzędy.

 

Kartoteki FK

 

Parametry księgowań

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont.

Makra są to symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK.

 

Schematy księgowań - Schematy księgowań udostępniają możliwość elastycznego definiowania kont, rozksięgowywanie dokumentu na dowolną ilość dekretów oraz tworzenie wielu księgowań równoległych. Handel umożliwia definiowanie schematów księgowań zarówno na poziomie dokumentu jak i na poziomie pozycji dokumentu.

 

Szablony wydruku - Grupa ustawień schematów układu wydruku dla poszczególnych typów dokumentów. Dzięki wbudowanemu edytorowi użytkownik może samodzielnie edytować oraz tworzyć nowe szablony wydruku dokumentów.

 

Znaczniki - Umożliwia tworzenie i modyfikowanie opisów umieszczonych przy graficznych symbolach, które mogą być przypisane do wybranych pozycji kartotek, rodzajów lub rejestrów pieniężnych.

 

Sage - Otwiera okno prezentujące informacje kontaktowe firmy producenta systemu.