Kartoteka kontrahentów > Kontrahent > zakładka Kontrahent

Drukuj

Kontrahent - zakładka Kontrahent

Nazwa kontrahenta

Pełna nazwa, drukowana na wszystkich dokumentach dotyczących tego kontrahenta.

Kod kontrahenta

Po lewej stronie pola znajduje się przycisk - przełącznik Firma/Osoba fizyczna. Po wybraniu opcji zmienia się wygląd okna kontrahenta.

Ustawienie rodzaju kontrahenta

Ikona na lewo od pola Nazwa kontrahenta oznacza rodzaj kontrahenta. W trybie edycji danych kontrahenta kliknięcie w ikonę rozwija menu dostępnych rodzajów kontrahenta:

Firma

Osoba fizyczna (firma) czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Osoba fizyczna

Wygląd okna zależy od wybranego rodzaju kontrahenta.

Imię, Nazwisko (osoba fizyczna)

Dane personalne kontrahenta.

Adres, NIP, Regon, Pesel

Pełne dane adresowe oraz numery.

Pobierz z GUS

Przycisk uruchamia wczytanie danych kontrahenta z serwisu Głównego Urzędu Statystycznego. Kontrahent jest identyfikowany na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON.

 

Warunki sprzedaży

Przełącznik "limit kredytu"

Określa, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania.

Kwota kredytu

Maksymalna wysokość kredytu. (W programie "kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży).

Rejestr  

Domyślny rejestr pieniężny dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy rejestrami pieniężnymi zdefiniowanymi w kartotece pieniędzy.

Forma płatności

Domyślna forma płatności dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy formami płatności zdefiniowanymi dla wybranego rejestru pieniężnego.

Typ ceny

Domyślny typ cen (0A2, 0B2, 0C2, 0D2) używanych dla danego kontrahenta.

Rodzaj ceny

Decyduje o trybie wystawiania dokumentu (w cenach netto lub brutto).

Rabat

Domyślna stawka rabatu.

Negocjacja cen

Włączenie lub wyłącznie opcji negocjacji cen sprzedaży dla kontrahenta.

Podatnik VAT czynny

Określa czy kontrahent jest płatnikiem VAT-u, czy nie. Informacja ta jest wykorzystywana podczas wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Na jej podstawie, jak również informacji o tym czy towar jest objęty odwrotnym obciążeniem, podpowiadana jest stawka NP oraz ustawiany odpowiedni rejestr dla pozycji towarowej a także oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Kontakty

Dane osoby, z którą utrzymujemy kontakty w firmie kontrahenta. Dane te będą proponowane przy wystawianiu dokumentu jako dane osoby odbierającej dokument. Pole jest nieedycyjne dla kontrahenta z wybraną opcją Osoba fizyczna. Dla Osoby fizycznej - pola nie występują.