Strona startowa

Drukuj

Kartoteka kontrahentów

wywołanie


Kartoteka ta grupuje dane dotyczące kontrahentów.

 

Grupowanie danych w katalogach

struktura katalogów

tworzenie nowego katalogu

usuwanie katalogu

zmiana nazwy katalogu

przenoszenie danych z jednego katalogu do drugiego

 

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

struktura wyborów

definiowanie własnego wyboru

usuwanie własnego wyboru

edycja własnego wyboru

 

Grupowanie danych według rodzaju

struktura rodzajów

tworzenie nowego rodzaju

usuwanie rodzaju

edycja rodzaju

 

Lista

narzędzia związane z listą

klawisze skrótów dla listy

zaznaczanie pozycji listy

edycja wybranej pozycji listy

ustawianie znacznika

 

Wykresy

Operacje

Zestawienia

 

Zobacz także:

Czynności związane z kontrahentami

Okno kontrahenta

Kontrahenci