Lista raportów > Wyjątki w ewidencji podatkowej

Drukuj

Wyjątki w ewidencji podatkowej

Sposób uruchomienia raportu

W oknie Ewidencja danych podatkowych (EDP) należy wskazać ikonę Drukowanie z paska narzędziowego lub polecenie Drukowanie... z menu Firma (Ctrl+P). Z rozwijanej listy należy wybrać nazwę raportu - Wyjątki w ewidencji podatkowej.

 

Funkcja

Raport umożliwia Wydruk lub Eksport do MS Excel zestawienia prezentującego wpisy w tabeli wyjątków okna Ewidencja danych podatkowych (EDP).

 

Opcje

Poszczególne opcje wyboru umożliwiają uzyskanie wydruku lub eksportu do MS Excel zgodnie z preferencjami użytkownika:

Bieżący element – drukowany/eksportowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy.

Zaznaczone elementy – drukowane/eksportowane są dokumenty zaznaczone (podświetlone).

Wszystko – drukowane/eksportowane są wszystkie widoczne na liście elementy.

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana/wyeksportowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Po wybraniu przycisku Wykonaj zostanie otwarte okno Wyjątki w ewidencji podatkowej z dostępnymi opcjami:

Wydruk – umożliwia wydrukowanie standardowego raportu.

Eksport do MS Excel – wybranie opcji przenosi wprowadzone w oknie EDP dane do arkusza kalkulacyjnego.