Lista raportów > Wskaźniki

Drukuj

Wskaźniki

Wskaźniki zdefiniowane w programie Finanse i Księgowość:

 

Bieżącej płynności (III stopnia)

Gotówki (I stopnia)

Kapitałochłonności obrotu

Pokrycia majątku kapitałem własnym

Pokrycia majątku obrotowego stałym

Pokrycia majątku trw.kap.stałym

Pokrycia majątku trw.kap. własnym

Pokrycia odsetek

Relacji należności do zobowiązań

Rentowności kapitału własnego

Rentowności sprzedaży netto

Szybki (II stopnia)

Struktury aktywów

Struktury pasywów

Zadłużenia długoterminowego