Jak to zrobić? > Ustawienie formuł deklaracji CIT-8 dla jednostek małych i mikro

Drukuj

Ustawienie formuł deklaracji CIT-8 dla jednostek małych i mikro

Deklaracja CIT-8 domyślnie oparta jest o układ dla firmy o statusie Jednostka Inna. W przypadku jednostek Mała i Mikro należy samodzielnie skorygować część formuł.

 

hmtoggle_plus1Jak modyfikować formuły deklaracji?

 

Jednostka Mikro

Dla jednostki typu Mikro należy w deklaracji CIT-8 wprowadzić następujące formuły:

Pole 1406; formuła wynik = PozBrw("[Z] A") + PozBrw("[Z] C")

Pole 1506; formuła wynik = PozBrw("[S] B") + PozBrw("[S] D")

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rachunek zysków i strat dla jednostki mikro może być sporządzany tylko w wariancie porównawczym.

 

Jednostka Mała

Dla jednostki typu Mała należy w deklaracji CIT-8 wprowadzić następujące formuły:

 

Dla układu rachunku porównawczego należy w CIT-8 zmodyfikować pola ukryte:

Pole 1406; formuła wynik = PozBrw("[Z] A") + PozBrw("[Z] D") + PozBrw("[Z] F")

Pole 1506; formuła wynik = PozBrw("[S] B") + PozBrw("[S] E") + PozBrw("[S] G")

 

Dla układu rachunku kalkulacyjnego należy w CIT-8 zmodyfikować pola ukryte:

Pole 1406; formuła wynik = PozBrw("[Z] A") + PozBrw("[Z] F") + PozBrw("[Z] H")

Pole 1506; formuła wynik = PozBrw("[S] B") + PozBrw("[S] C") + PozBrw("[S] D")+ PozBrw("[S] G") + PozBrw("[S] I")

 

Jednostka Inna

Domyślne stosowane ustawienie formuł dla jednostki typu Inna w rachunku porównawczym:

Pole 1406; formuła wynik = PozBrw("[Z] A") + PozBrw("[Z] D") + PozBrw("[Z] G")

Pole 1506; formuła wynik = PozBrw("[S] B") + PozBrw("[S] E") + PozBrw("[S] H")

 

Domyślne stosowane ustawienie formuł dla jednostki typu Inna w rachunku kalkulacyjnym:

Pole 1406; formuła wynik = PozBrw("[Z] A") + PozBrw("[Z] G") + PozBrw("[Z] J")

Pole 1506; formuła wynik = PozBrw("[S] B") + PozBrw("[S] D") + PozBrw("[S] E") + PozBrw("[S] H") + PozBrw("[S] K")

 

Pola dla CIT-2, PIT-5

Jeśli istnieje potrzeba utworzenia deklaracji CIT-2 lub PIT-5 należy wykonać analogiczne zmiany formuł w polach:

CIT-2 – pole dla przychodów 1196; pole dla kosztów 1216.

PIT-5 – pole dla przychodów 1626; pole dla kosztów 1636.