Lista raportów > Układ bilansu - graf.

Drukuj

Układ bilansu - graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno Bilans - układ.

 

Funkcja

Raport prezentuje układ poszczególnych pozycji bilansu wraz z przypisanymi im kontami i formułami

 

Opcje

Opcje zestawiania wydruku.