Jak to zrobić? > Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK

Drukuj

Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK

Poniższa instrukcja zawiera informacje o tworzeniu raportów JPK w programie Finanse i Księgowość ich weryfikacji w serwisie Sage e-Audytor (https://audytor.sage.com.pl/) oraz wysyłce na bramkę ministerstwa.

Opis został podzielony na dwa warianty, ze względu na to czy wykorzystywany jest program Sage e‑Deklaracje czy nie.

 

Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, dostępne się w grupie praw Inne. Aby nadać uprawnienie należy wybrać z kartoteki Ustawienia opcję Dane o firmie, a następnie opcję Użytkownicy. Po wybraniu użytkownika należy kliknąć opcję Popraw, zaznaczyć prawo i zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

 

Przy współpracy z programem Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje

hmtoggle_plus1Tworzenie pliku JPK
hmtoggle_plus1Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT
hmtoggle_plus1Sprawdzenie pliku JPK w Sage e-Audytor
hmtoggle_plus1Wysłanie pliku JPK

 

Bez programu Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje

hmtoggle_plus1Tworzenie pliku JPK
hmtoggle_plus1Przygotowanie e-deklaracji VAT-7 do porównania z plikiem JPK_VAT
hmtoggle_plus1Sprawdzenie pliku JPK w Sage e-Audytor
hmtoggle_plus1Wysłanie pliku JPK

 

Zobacz również:

Eksport danych do JPK_SF (sprawozdania finansowe)