Lista raportów > Systemowy graficzny - obroty

Drukuj

Systemowy graficzny - obroty

Sposób uruchomienia raportu

Okno Obroty konta (zakładka Konta z menu zakładkowego Raporty, polecenie Obroty konta; do okna Obroty konta można się przełączyć także z planu kont wybierając przycisk Obroty)

 

Funkcja

Poszczególne opcje wyboru umożliwiają uzyskanie wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy,

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie,

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy,

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Wynikiem działania raportu jest zestawienie obrotów konta na podstawie danych zawartych w oknie Obroty konta.

 

Zestawienie zostanie wykonane dla całego roku obrachunkowego. W obliczeniach jest uwzględniony bilans otwarcia.

 

Opcje

Można uwzględnić zapisy z bufora.

 

Opcje zestawiania wydruku.