Lista raportów > Systemowy graficzny - bufor

Drukuj

Systemowy graficzny - bufor

Sposób uruchomienia raportu

Okno Lista dokumentów w buforze.

 

Funkcja

Poszczególne opcje wyboru umożliwiają uzyskanie wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Wynikiem działania raportu jest zestawienie dokumentów znajdujących się w buforze.

 

Na pierwszej stronie raportu pojawia się legenda, informująca o opcjach zadeklarowanych w oknie dialogowym Kryteria wyszukiwania dokumentów w buforze.

 

W pierwszej kolumnie raportu pojawia się znak "!" jeżeli dokument został wprowadzony niepoprawnie. Kolejne kolumny prezentują: miesiąc, datę, nr ewidencyjny, treść dokumentu i kwotę. Na ostatniej stronie drukowana jest suma kwot wszystkich zestawionych dokumentów.

 

Opcje

Opcje zestawiania wydruku.

 

Uwagi

Duża ilość dokumentów może znacznie wydłużyć czas wykonania raportu. Przy wydruku w trybie graficznym można wybrać opcję Wydruk bez ramki, aby przyspieszyć drukowanie.