Informacje podstawowe > Skróty klawiatury

Drukuj

Skróty klawiatury

Aby ułatwić wprowadzanie danych, w programie Finanse i Księgowość zdefiniowano klawisze skrótów. Zamiast korzystać z myszki. można wcisnąć jeden lub kilka klawiszy na klawiaturze. Używając klawiszy skrótu, można szybciej wykonywać często powtarzane zadania.

 

Jeśli jeden z klawiszy powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są znakiem plus (+).

Jeśli klawisze trzeba wcisnąć kolejno (zwalniając poprzedni przed naciśnięciem następnego), to ich nazwy połączone są znakiem przecinka (,).

 

hmtoggle_plus1Przykłady

hmtoggle_plus1Standardowe skróty Windows

 

Klawisze skrótów Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

hmtoggle_plus1Wpisywanie i oglądanie danych

hmtoggle_plus1Wprowadzanie dokumentów

hmtoggle_plus1Wywoływanie głównych okien programu

hmtoggle_plus1Okna dialogowe

hmtoggle_plus1Klawisze skrótów wykorzystywane w oknach tabel

hmtoggle_plus1Okno Rozrachunki

hmtoggle_plus1Okna: Plan kont, Rachunek zysków i strat, Bilans

hmtoggle_plus1Poruszanie się w oknie podglądu zestawienia