Lista raportów > Rachunki bankowe - tekst.

Drukuj

Rachunki bankowe -tekst

Sposób uruchomienia raportu

Okno Rachunki bankowe.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie rachunków bankowych na podstawie danych zawartych w oknie "Rachunki bankowe".