Strona startowa

Drukuj

Przygotowanie programu do pracy

Plan kont

Modyfikowanie planu kont

Określanie miejsca konta w bilansie/RZiS

Dodawanie nowego konta w planie kont

Dodawanie definicji typu dokumentu

Dodawanie użytkowników

Dokumenty księgowe

Opis reguł obliczeniowych