Lista raportów > Przeszacowanie walut

Drukuj

Przeszacowanie walut

Sposób uruchomienia raportu

Zakładka Konta z menu zakładkowego Raporty

 

Funkcja

Raport pokazuje wynik dokonanego przeszacowania walut na koniec okresu lub na koniec roku obrachunkowego. Można będzie tu obejrzeć i wydrukować informację tylko o wykonanych wcześniej przeszacowaniach dla danego okresu. Program wyświetla tu dane o kontach, numery powstałych dokumentów, kwoty różnic kursowych i kursy po jakich zostały przeszacowane dewizy.

 

Opcje

Okres – z opuszczanego pola listy wybierz okres, dla którego ma być wykonany raport. Możesz wybierać pomiędzy wszystkimi okresami sprawozdawczymi otwartymi do tego momentu.

Wydruk bez ramek – pole umożliwia przyspieszenie drukowania raportów zarówno dla drukarek igłowych, jak i dla drukarek laserowych, które mogą mieć zainstalowane zbyt mało pamięci dla wydruku z ramkami.

 

Z rozwijanej listy należy wybrać okres, który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.

 

Dla konta – możesz wpisać numer konta, do którego ma być ograniczone wyszukiwanie zapisów z przeszacowania walut. Jeżeli pozostawisz to pole puste przeszukiwane będą wszystkie konta.