Strona startowa

Drukuj

Przelewy

Moduł realizuje obsługę przelewów do różnych podmiotów i osób fizycznych na podstawie danych wprowadzonych do kartotek. Umożliwia wystawienie zarówno papierowych jak i elektronicznych przelewów pojedynczych (w oknach Dokumenty i Rozrachunki) jak i zbiorczych poleceń przelewów (w oknie Rozrachunki).

 

Zobacz także:

Okno Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew

Polecenie e-przelewu zbiorczego

Przelew zbiorczy - graf.

Przelew zbiorczy - tekst.

Przelew zbiorczy I - graf.

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu - graf.

Polecenie przelewu - tekst.

Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego

Polecenie przelewu zbiorczego