Strona startowa

Drukuj

Rozrachunki

Prowadzenie rozrachunków jest możliwe tylko z poziomu wprowadzania dokumentów. Wybranie przycisku polecenia Rozrachunki umieszczonego w dole każdego okna do wprowadzania dokumentów przeniesie akcje do okna, w którym możesz rozliczać transakcję.

Rozrachunki można prowadzić tylko w momencie wprowadzania dokumentu księgowego. Z każdego okna do wprowadzania dokumentów możesz wskazać przycisk Rozrachunki. Po wybraniu tego przycisku możesz przeglądać i rozliczać dokumenty umieszczone zarówno w buforze, jak i w księgach handlowych Twojej firmy. Oznacza to, że możesz obejrzeć nawet stan rozliczeń dokumentu umieszczonego czasowo w buforze tj. takiego, który jeszcze nie jest zaksięgowany w księgach.

Jeżeli chcesz aby program sprawdzał, czy wprowadzając zapis na konto wprowadzono rozrachunek zaznacz opcję wymagaj wypełnienia rozrachunków lub ostrzegaj o braku rozrachunków dla kont rozrachunkowych.

Istnieje również możliwość automatycznego dodawania rozrachunków do nowo wprowadzanych dokumentów pod warunkiem zaznaczenia na danym koncie rozrachunkowym opcji wymagaj wypełnienia rozrachunków. Jeżeli chcesz aby program automatycznie wprowadzał rozrachunki na konta, na których są wymagane zaznacz pole Twórz automatycznie w oknie definiowania dokumentów. Opcja ta dostępna jest dla każdego typu dokumentu.

Rozrachunki walutowe mogą być dokonywane tylko dla konta oznaczonego w planie kont jako walutowe. Dla pozostałych kont, pomimo wybrania waluty dla dokumentu, rozrachunki będą dokonywane wyłącznie w złotówkach.

Program pozwala na prowadzenie rozrachunków jednej transakcji w różnych walutach obcych, jak również w narodowych jednostkach pieniężnych państw wchodzących do Unii Gospodarczo-Walutowej (oprócz euro trzeba określić dodatkowo rodzaj narodowej jednostki pieniężnej).

Przy rozrachunkach walutowych niemożliwe jest podwyższanie transakcji. Jeżeli pozostaje końcówka z rozliczenia, trzeba utworzyć z niej nową transakcję.

Dla transakcji walutowych należy ustalić w ustawieniach programu numer konta, gdzie będą księgowane różnice kursowe.

 

Zobacz także:

Rozrachunki w różnych typach dokumentów

Aby wyszukiwać transakcje według kryteriów wyboru

Błędne rozrachunki

Aby wyszukiwać dokumenty z błędnie wypełnionymi rozrachunkami

Edycja rozrachunków