Jak to zrobić? > Import danych w formacie SDF

Drukuj

Import danych w formacie SDF

1.Otwórz tę kartotekę (kontrahentów stałych, pracowników lub urzędów), do której chcesz importować dane (przycisk Kartoteka z paska narzędziowego i odpowiednia zakładka).

2.Wybierz polecenie Import danych z menu Firma lub Operacje. Otworzy się okno Import danych.

3.W oknie Import danych wybierz Kontrahenci, Pracownicy lub Urzędy – format SDF i kliknij przycisk Wykonaj. Otworzy się okno umożliwiające podanie nazwy pliku danych oraz określenie separatorów kolumn.

4.Wybierz plik, z którego mają być importowane dane lub wpisz jego nazwę.

5.Wybierz w polu Ogranicznik pola postać ogranicznika pól.

6.W polu Ogranicznik tekstu wybierz z listy znacznik początku i końca pola tekstowego.

7.Jeśli dokonujesz konwersji znaków do formatu MS – DOS ASCII, wybierz odpowiednie typ zbioru.

8.Jeśli chcesz, żeby pierwszy wiersz zbioru tekstowego zawierał nazwy pól kartoteki, zaznacz pole wyboru Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól.

9.Wybierz przycisk OK.

10.Zostanie otwarte okno Odwzorowanie importowanych pól, w którym należy skojarzyć kolumny pliku z kolumnami kartoteki.

11.Po wybraniu przycisku OK rozpocznie się właściwy proces importu danych do aktywnej kartoteki programu. W oknie Import danych wyświetlane są informacje podsumowujące przebieg operacji importu.

12.Po zakończeniu importu należy wybrać przycisk Zamknij.

 

Procedura eksportu danych w formacie 3