Strona startowa

Drukuj

Pracownik

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z pracownikami w zakresie zależnym od uprawnień użytkownika.

 

Aby zmodyfikować dane wprowadzonego do kartoteki pracownika, należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki w wybranym polu lub zaznaczyć pozycję, która ma być aktualizowana (klikając jednokrotnie lewym klawiszem myszki lub przenosząc się w wybrane pole tabulatorem) i wybrać literę lub cyfrę z klawiatury, inicjując tym samym chęć edycji danych. Można również z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu w wybranym polu prawym klawiszem myszy) wybrać polecenie Edytuj (Ctrl+Enter).

 

Kod pracownika – unikalny symbol pracownika identyfikujący go na listach.

Pozycja – Pole umożliwia wpisanie numeru pracownika. Jeśli nie wypełnisz tego pola, program nada automatycznie numer kolejny (najwyższy istniejący plus jeden) pracownikowi rejestrowanemu w kartotece, ale dopiero po wybraniu przycisku Zapisz.

 

Strona Pracownik

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – unieważnia aktualnie wprowadzane dane o pracowniku.

Zapisz – umożliwia zapis wprowadzonych informacji o pracowniku.

 

Zobacz także:

Dialog wyboru wyświetlanych pozycji kartoteki

Czynności związane z pracownikami

Kartoteka Pracownicy

Kartoteki

Zakładka Wybory

Wybór wyświetlanych pozycji

Ochrona danych osobowych

Udostępnienia danych osobowych

Rejestracja udostępnienia danych osobowych