Lista raportów > Potwierdzenia sald - tekstowy

Drukuj

Potwierdzenia sald - tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk potwierdzenia sald dla należności i zobowiązań dla rozrachunków złotówkowych na określony dzień.

 

Opcje

Opcje zestawiania wydruku.