Lista raportów > Lista rejestrów - tekstowy

Drukuj

Lista rejestrów - tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno Lista rejestrów VAT

 

Funkcja

Zestawia dokumenty z wybranego rejestru VAT.

 

Opcje

Opcje zestawiania wydruku.