Lista raportów > Księgowania automatyczne - tekst

Drukuj

Ksiegowania automatyczne tekst

Sposób uruchomienia raportu

Menu zakładkowe Raporty, zakładka Dokumenty, polecenie Księgowania automatyczne.

 

Raport jest uruchamiany w oknie Automatyczne księgowania.

 

Funkcja

Raport zestawia listę automatycznych księgowań równoległych dla kont zespołu "4" na podstawie danych pobranych z okna księgowań automatycznych równoległych.