Strona startowa

Drukuj

Kopia bezpieczeństwa danych firmy

Program Finanse i Księgowość zawiera wbudowany mechanizm, umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych.

Wykonanie kopii bezpieczeństwa stanowi jeden z poziomów zabezpieczenia danych i polega na zapisaniu kopii danych firmy na nośniku innym niż dysk roboczy.

Tak wykonana kopia bezpieczeństwa zawiera wszystkie informacje o danych rejestrowanych w programie Finanse i Księgowość.

 

Prawidłowo zorganizowany proces wykonywania kopii bezpieczeństwa powinien wyróżniać się dwiema głównymi cechami:

regularnym cyklem tworzenia kolejnych kopii – kopię bezpieczeństwa danych firmy należy tworzyć nie rzadziej, niż co dwa dni. Program może okresowo przypominać o konieczności archiwizacji.

fizyczną odrębnością nośników, na których wykonywane są kopie, np. pamięć Flash, płytę kompaktową wielokrotnego nagrywania (CD-RW).

 

Jeżeli program Finanse i Księgowość jest wykorzystywany wraz z programem e-Dokumenty, należy zaplanować jednoczesne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Zapewni to spójność baz danych programów po odtworzeniu.

 

Zobacz także:

Aby zarchiwizować dane