Lista raportów > Jednolity plik kontrolny

Drukuj

Jednolity plik kontrolny

Sposób uruchomienia raportu

Raporty (CTRL+2) > Urzędy > Jednolity plik kontrolny.

lub Deklaracje (CTRL+8) > Jednolity plik kontrolny.

 

Aby rejestr został uwzględniony podczas generowania deklaracji VAT musi w definicji (okno Definiowane rejestrów) mieć zaznaczoną opcję Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w raportach JPK.

Dodatkowo w oknie ustawień Rejestry i konta VAT należy określić, czy rejestry zakupu ze stawką zwolniony z VAT (ZW) lub stawką 0% będą uwzględniane na deklaracjach oraz raportach JPK.

 

Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, dostępne się w grupie praw Inne.

 

Funkcja

Raport przygotowuje Jednolity plik kontrolny (JPK), który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

Możliwe jest przygotowanie raportu JPK dla:

Ksiąg rachunkowych,

Rejestrów VAT,

Wyciągów bankowych.

 

Opcje

Raport w formacie JPK – umożliwia wybór generowanego pliku JPK: JPK_KR (Księgi rachunkowe), JPK_VAT (Rejestry VAT), JPK_WB (Wyciągi bankowe).

hmtoggle_plus1Przeliczenie walut dla JPK_WB

Typ kontroli – określa czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Korekta – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta. Opcja ma zastosowanie tylko dla plików JPK_VAT.

Numer korekty – w polu podpowiadany jest kolejny numer dla tworzonej korekty raportu JPK_VAT(3).

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Konto księgowe dla wyciągu bankowego – opcja dostępna dla raportu JPK_WB - Wyciąg bankowy. Kliknij przycisk 3dot_jpk aby otworzyć podgląd planu kont i wybrać konto księgowe, na którym rejestrowane są operacje bankowe.

Numer rachunku bankowego – opcja dostępna dla raportu JPK_WB - Wyciąg bankowy. Wybierz numer rachunku bankowego, dla którego przygotowywany jest raport.

Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

 

Zobacz także:

Lista raportów JPK (wysyłka raportów JPK)

Eksport danych do JPK_SF