Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Faktura wewnętrzna VAT

Drukuj

Faktura wewnętrzna VAT

Okno otwiera się po wykonaniu sekwencji czynności:

wybranie polecenia Dokumenty z menu Funkcje (Ctrl+1) lub kliknięcie przycisku Dokumenty na pasku narzędziowym. Pojawi się wówczas menu zakładkowe Dokumenty.

wybranie listka zakładki Wprowadzanie.

wybranie polecenia Faktura wewnętrzna VAT.

 

Faktura służy do rejestracji VAT należnego i naliczonego dla operacji Importu Usług i Dostawy Towarów.

 

W programie dokument ten jest obsługiwany podobnie jak faktura wewnętrzna WNT, ale bez kontrahenta TT i dane nie są uwzględniane na VAT-UE.

Analogia faktury wewnętrznej do dokumentów typu WNT polega tym, że występują identyczne daty oraz tak samo ustawia się okres sprawozdawczy.

 

Zobacz także:

Faktura wewnętrzna WNT

Szablony numeracji