Lista raportów > Elementy słownika - graf.

Drukuj

Elementy słownika - graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno Słowniki.

 

Funkcja

Zestawia elementy wybranego słownika.

 

Opcje

Opcje zestawiania wydruku.