Lista raportów > Eksport danych do JPK_SF

Drukuj

Eksport danych do JPK_SF

Aby przygotować sprawozdanie finansowe (JPK_SF):

1.Kliknij przycisk Raporty (Ctrl+2).

2.W oknie Raporty kliknij Urzędy.

3.Kliknij Eksport danych do JPK_SF, aby przejść do przygotowania danych do eksportu.

4.Ustaw parametry, według których przygotowywane będzie sprawozdanie.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby rozpocząć eksport danych.

6.Przygotowany plik CSV można zaimportować w edytorze JPK_SF programu Sage 50c.

 

Eksport danych dla e-sprawozdania finansowego nie uwzględnia danych Bilansu i RZiS wprowadzanych ręcznie. W takiej sytuacji zmieniane dane należy poprawić w edytorze JPK_SF.

 

Dane dla sprawozdania finansowego zapisywane są w pliku CSV we wskazanym przez użytkownika katalogu, do którego dostęp regulowany jest mechanizmami systemu windows. Do użytkownika należy zabezpieczenie plików sprawozdań przed niepowołanym dostępem.

 

Zakres danych

Grupa zawiera wybór roku obrachunkowego za jaki wykonane będzie sprawozdanie.

 

Dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Bilans – rozwijana lista wyboru układu bilansu, według którego przygotowane zostanie sprawozdanie.

RZiS – rozwijana lista wyboru układu rachunku zysków i strat, według którego przygotowane zostanie sprawozdanie.

Uwzględnij dane dokumentów z bufora – wczytywane do sprawozdania dane będą uwzględniać dokumenty zapisane do ksiąg oraz dokumenty znajdujące się w buforze.

Kwoty dla sprawozdania w tysiącach zł – zależnie od wybranej opcji, kwoty na sprawozdaniu prezentowane będą w złotych lub w tysiącach złotych.

Raport prezentujący eksportowane dane – po eksporcie wyświetlone zostanie zestawienie wyeksportowanych danych, które można wydrukować.

 

Lokalizacja danych

Ustawienie ścieżki zapisu przygotowywanego pliku CSV z danymi dla sprawozdania finansowego.

 

Zobacz także:

Jednolity plik kontrolny