Strona startowa

Drukuj

Eksport danych

Polecenie jest aktywne tylko wówczas, gdy otworzysz okno właściwej kartoteki. Możesz wówczas: wczytywać dane z pliku tekstowego do kartotek (polecenie Import danych z menu Firma) lub zapisywać dane z kartotek do pliku tekstowego (polecenie Eksport danych z menu Firma).

 

Po wybraniu polecenia Eksport danych z menu Firma pojawia się okno dialogowe Eksport danych. Możesz wówczas zapisywać dane z baz danych programu Finanse i Księgowość do pliku tekstowego, aby wymieniać je z innymi systemami.

 

Jak wyeksportować dane z kartotek kontrahentów, urzędów i pracowników programu FK (format 3)

Jak wyeksportować dane wybranych kontrahentów programu FK (format SDF)

Jak wyeksportować dane wybranych pracowników programu FK (format SDF)

Jak wyeksportować dane wybranych urzędów programu FK (format SDF)

Jak wyeksportować dane z pozostałych kartotek programu FK

Import danych