Strona startowa

Drukuj

Dialog Zamykanie okresów sprawozdawczych

Dialog Zamknięcie okresów sprawozdawczych otwiera się po wybraniu polecenia Zamknięcie miesiąca z menu Rok.

 

Elementy okna

Okres

Należy wskazać okres sprawozdawczy, który powinien zostać zamknięty.

W górnej części znajduje się ostrzeżenie o skutkach zamknięcia okresu sprawozdawczego.

 

Przed zamknięciem wskazanych okresów sprawozdawczych zaleca się sporządzenie kopii bezpieczeństwa.

 

Przyciski poleceń:

Zamknij okres – zamyka wszystkie okresy sprawozdawcze otwarte od początku roku do wybranego okresu wraz z tym okresem

Anuluj – zamyka dialog bez wykonywania jakichkolwiek operacji