Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy > Wybierz rok (okno dialogowe)

Drukuj

Wybierz rok (okno dialogowe)

Dialog Wybierz rok otwiera się po wybraniu z menu Rok > Wybór roku. Umożliwia wskazanie roku obrachunkowego, którego dane chcesz wykorzystywać. Po utworzeniu nowego roku obrachunkowego, będziesz musiał często zmieniać aktywny rok, aby móc księgować dokumenty zarówno w stary, jak i w nowy rok. Również operacje zamknięcia i zatwierdzenia roku wymagają wcześniejszego wybrania właściwego roku. Do momentu zamknięcia i zatwierdzenia roku program pozwala na pracę (zmianę danych) w obu latach.

 

Dialog Wybierz rok zawiera listę lat wraz z ich statusem. Program określa następujące rodzaje statusu roku:

aktywny tj. na danych roku można normalnie pracować;

zamknięty tj. w danym roku przeprowadzono już operację zamknięcia roku;

zatwierdzony tj. rok został zatwierdzony i nie można w nim nic zaksięgować;

skasowany tj. dane o roku zostały usunięte z dysku. Rok ten można wybrać dopiero po odtworzeniu jego danych z kopii bezpieczeństwa.

 

Przyciski poleceń:

Wybierz – otwiera wskazany rok obrachunkowy, umożliwiając dostęp do danych dotyczących tego roku

Anuluj – zamyka dialog bez zmiany roku obrachunkowego.