Deklaracje > Edytor formuł okna deklaracji > Funkcje podatkowe > DeklaracjaInfo

Drukuj

DeklaracjaInfo

Rekord DeklaracjaInfo zawiera dane potrzebne do wyliczenia deklaracji. Rekord poza udostępnianiem informacji o roku, okresie i danych na potrzeby PozBrw obsługuje również dostęp do listy wartości pól deklaracji. Indeks pola na liście odpowiada fizycznemu numerowi pola z deklaracji. W przypadku deklaracji powiązanych pola deklaracji powiązanych znajdują się na liście za polami deklaracji głównej.

Pola rekordu:

long idZesDekl – id deklaracji zapisanej w bazie

int Bufor – informacja czy deklaracja wyliczona była z danymi z bufora

int TypDeklaracji – numeryczny typ deklaracji (1: VAT-7, 2: VAT-7K, 3: VAT-UE, 4: CIT-2/2O, 5: PIT-5, 6: PIT-5L, 7: VAT-UEK, 8: VAT-7D, 9: CIT-8, 10: VAT-27)

int BrwTyp – typ układu: 0 – Bilans, 1 – Rachunek Zysków i Strat

string NazwaBilansu – nazwa bilansu użytego do obliczeń

string NazwaRZiS – nazwa układu RZiS użytego do obliczeń

int BrwFlagi – flagi dla wyliczenia BRW

int Rok – rok kalendarzowy

int Okres – numer miesiąca

 

Metody:

float GetFloat(int nrpola) – zwraca wartość pola deklaracji o podanym numerze pola (tylko dla pól typu kwota)

int Set(int nr, string/float wartosc) – zapisuje do pola o podanym numerze wartość określonego typu

float GetExceptionValue(int nrpola) – zwraca wartość wyjatku pola deklaracji o podanym numerze pola

 

Zobacz także:

brwinfo w pomocy AmBasic