Lista raportów > Wydruk VAT-u oczekującego

Drukuj

Wydruk VAT'u oczekującego

Sposób uruchomienia raportu

Zakładka Specjalne z menu zakładkowego Rejestry.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk danych o rejestrze VAT oczekującym na odliczenie.