Lista raportów > Wyciąg bankowy (księgi)

Drukuj

Wyciąg bankowy - księgi

Sposób uruchomienia raportu

Okno Lista dokumentów w buforze.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk dokumentu typu wyciąg bankowy. Wydruk uwzględnia zapisy z dokumentu i z rejestru.

 

Opcje

Poszczególne opcje wyboru umożliwiają uzyskanie wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.