Lista raportów > Rachunek wyników - graf.

Drukuj

Rachunek wyników - graf.

Sposób uruchomienia raportu

Okno Rachunek zysków i strat.

 

Funkcja

Raport służy do zestawiania rachunku zysków i strat zgodnie z parametrami określonymi po wybraniu przycisku Oblicz w oknie dialogowym Rachunek Zysków i Strat. Raport drukuje najpierw "KOSZTY I STRATY" z podsumowaniem na końcu, potem – zaczynając od nowej strony – "PRZYCHODY I ZYSKI" z podsumowaniem na końcu.

 

Znak "+" w pierwszej kolumnie raportu oznacza, że pozycje podrzędne wobec danego nagłówka są zwinięte, znak "-" - że są rozwinięte. Kolejne kolumny prezentują symbol i nazwę pozycji, kwotę na początku danego roku i kwotę na koniec miesiąca wybranego jako końcowy dla rachunku.

 

Opcje

Jeżeli w oknie Rachunek Zysków i Strat zaznaczymy pole Konto, raport będzie drukował informację o stanie poszczególnych kont.

 

Uwagi

Raport można wyeksportować do MS Excel