Deklaracje > Lista raportów JPK

Drukuj

Lista raportów JPK

Okno Lista raportów JPK jest wywoływane z programu Finanse i Księgowość z okna menu zakładkowego Deklaracje, po wybraniu przycisku Raporty JPK > Lista raportów JPK.

 

Okno zawiera listą utworzonych raportów JPK i umożliwia:

wysyłkę raportów JPK do Ministerstwa Finansów,

pobranie poświadczenia UPO,

wydruk poświadczenia UPO.

 

Okno jest dostępne, gdy w systemie zainstalowany został program Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje.

 

Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK >>