Ustawienia > Parametry stałe > Konta specjalne > Konto techniczne przeszacowania walut

Drukuj

Konto techniczne przeszacowania walut

Funkcjonalność archiwalna, nie wspierana w aktualnej wersji.

 

Konto techniczne Przeszacowanie walut jest używane podczas wykonywania operacji wyceny walut na dzień bilansowy. Księgowania na tym koncie odbywają się automatycznie, nie wolno księgować na nim żadnych kwot ręcznie.