Lista raportów > Konta aktywne - tekst.

Drukuj

Konta aktywne - tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno Zestawienie obrotów kont (menu zakładkowe Raporty, zakładka Konta, polecenie Obroty kont aktywnych).

 

Funkcja

Prezentuje salda i obroty kont aktywnych z zespołu kont wybranego w oknie Zestawienie obrotów kont.

 

Opcje

Opcje zestawiania wydruku.