Firma > Firma (polecenie menu "bez firmy")

Drukuj

Firma (polecenie menu "bez firmy")

W trybie pracy "bez firmy" spod menu Firma dostępne są następujące polecenia:

Nowa

Otwórz

Usuń

Zakładanie firmy testowej

 

Dołącz

Odłącz

 

Kopia bezpieczeństwa

Odtwarzanie danych

 

Firma

 

Koniec