Lista raportów > Dokument specjalny - bufor

Drukuj

Dokument specjalny - bufor

Sposób uruchomienia raportu

Okno Lista dokumentów w buforze, po zaznaczeniu dokumentów polecenie Drukuj / raport Dokument specjalny - bufor.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie dokumentów specjalnych, które znajdują się w buforze.

Na zestawieniu znajdują się dane, takie jak: numer dokumentu, data dokumentu, operacji gospodarczej, okresu sprawozdawczego, sygnatura, dane kontrahenta, treść zapisu, kwoty Wn i Ma i numery kont.

 

Opcje

Poszczególne opcje wyboru umożliwiają uzyskanie wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.