Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Dokument importowy (DIM)

Drukuj

Dokument importowy (DIM)

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty (Ctrl+1) > Wprowadzanie > DIM Dokument importowy.

 

hmtoggle_plus1Elementy okna

hmtoggle_plus1Zapis księgowy

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

Przyciski poleceń zapisu

Przyciski poleceń dokumentu

 

Zobacz także:

Euro w dokumentach księgowych

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Prowadzenie rozrachunków

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Notatka do dokumentu

Pole e-Faktura w dokumentach księgowych

Szablony numeracji