Strona startowa

Drukuj

Deklaracje

Na podstawie wprowadzonych dokumentów i danych zarejestrowanych w systemie, możliwe jest wygenerowanie i wydrukowanie następujących deklaracji rozliczeniowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-5L.

 

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UEK i VAT-UE tworzone są na podstawie ewidencji kwot w rejestrach VAT.

 

Deklaracje CIT-2, CIT-8, PIT-5 i PIT-5L generowane są na podstawie danych z pozycji sprawozdań finansowych.

 

Wszystkie deklaracje mogą być przeliczane z uwzględnieniem zapisów z bufora lub tylko na podstawie zapisów w księgach.

Moduł umożliwia wystawianie załączników do deklaracji VAT. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola na deklaracji, załącznik jest wystawiany automatycznie.

 

Dostępne są następujące załączniki:

VAT-ZT Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku

VAT-ZZ Wniosek o zwrot podatku VAT

ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

NAD-ZP Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (wystawiany tylko do deklaracji VAT-7D).

VAT-ZD Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

 

W celu ograniczenia przypadków, w których Użytkownik zmuszony jest wprowadzać dane ręcznie (wyliczone przez siebie), moduł wspiera i ułatwia Użytkownikowi wyszukiwanie, oznaczanie oraz wyliczanie takich danych za pomocą mechanizmu Ewidencji Danych Podatkowych (EDP).

 

Deklaracje podatkowe można przygotować:

w formie tradycyjnej – w postaci papierowego wydruku komputerowego,

w formie elektronicznej, generując jedynie plik XML i korzystając z dodatkowego oprogramowania innych producentów,

w formie elektronicznej (tzw. e‑deklaracji) generowany jest plik XML, który można przesłać do Urzędu Skarbowego za pomocą modułu e-Deklaracje.

 

Konfiguracja parametrów deklaracji

Przed utworzeniem deklaracji należy w oknie Zmiana parametrów wyliczania deklaracji sprawdzić ustawienia parametrów dla tworzonych deklaracji. Aby otworzyć okno ustawień wybierz z menu Raporty > Urzędy > Parametry deklaracji.

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

W menu Deklaracje dostępne jest również polecenie Raporty JPK, umożliwiające uruchomienie raportu przygotowującego plik JPK oraz wysłanie gotowego pliku na bramkę ministerstwa z okna listy raportów JPK.

 

Raporty JPK można przygotować dla:

Ksiąg rachunkowych,

Rejestrów VAT,

Wyciągów bankowych,

Faktury VAT Zakup.

 

Zobacz także:

Ewidencja danych podatkowych

Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa VAT-27

Parametry wyliczania deklaracji

Obsługa załączników do deklaracji