Lista raportów > Definicje rejestrów - graf.

Drukuj

Definicje rejestrów - graf.

Sposób uruchomienia raportu

Okno Definicje dokumentów.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk danych o definicjach rejestrów na podstawie okna definiowania rejestrów.