Lista raportów > Dłużnik - ustawienia konfiguracyjne

Drukuj

Dłużnik - ustawienia konfiguracyjne

Raport Dłużnik - ustawienia konfiguracyjne, otwierany z menu Raporty / Własne służy do wskazania katalogów współpracy, w których zapisane są dane:

robocze kontrahentów

robocze zobowiązań

archiwalne kontrahentów

archiwalne zobowiązań